Här finns vi!


Familjedaghemmet I ur och skur Småkrypen
Lise-Lotte Thunberg
Vivelvägen 25
125 33 Älvsjö

Mobil: 0703-69 35 97

Mailadress: smakrypen@telia.com

Snigeln
Illustrationer och webdesign: ann.se
Fjärilen
Daggmasken
Spindel
Nyckelpigan